Persbericht 21 maart 2020

Corona crisis:
Ondernemersfonds Lisse zoekt collectieve ondernemersinitiatieven
Het Ondernemersfonds Lisse (OFL) stelt per direct geld beschikbaar voor waardevolle initiatieven rondom de corona crisis. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor collectieve activiteiten, oftewel het initiatief moet een grote groep ondernemers in Lisse helpen.

Voorzitter OFL Jaap Boon: “De gezondheid van mensen staat deze dagen uiteraard voorop. Maar als ondernemers zijn we ook bang voor de economische gevolgen van de corona crisis. Lege straten, lege agenda’s, gesloten restaurants en geen afzet voor onze volle bloemenkarren. Het Ondernemersfonds is er voor gezamenlijke initiatieven. Er is budget beschikbaar. Hiervan is het grootste deel onderverdeeld per branche of thema in de (Hoofd)Clusters: zakelijk, zorg, cultuur, onderwijs, agrarisch/buitengebied en sport. De bedragen variëren per cluster. Er zijn meerdere mogelijkheden om samen een stevige vuist te maken. Voor individuele steun kan de ondernemer zich richten op de financiële maatregelen vanuit de Rijksoverheid.” 

Samen sterk
OFL bestaat sinds 2008. Van het fonds worden veel gezamenlijke ondernemers initiatieven betaald, zoals de sinterklaasintocht, de kids tulpenpluktuin, feestverlichting en zaken als bewegwijzering. Over de corona crisis onderhoudt het OFL nauwe contacten met Business Club Lisse (BCL), Horeca Lisse (HCL) en Dorpshart zodat ook hier samengewerkt wordt. 

Elkaar helpen
“Door het beschikbaar stellen van dit budget, hopen wij dat Lissesse ondernemers elkaar makkelijker vinden en elkaar kunnen helpen in deze moeilijke tijden. Op dit moment staat iedereen voor een onwaarschijnlijke en onzekere periode. Wij hopen op creatieve en innovatieve initiatieven die op welke manier dan ook kunnen bijdragen aan een positieve impuls op de lokale economie”, aldus voorzitter Boon. 

BCL sluit zich aan bij Ondernemersfonds Lisse, dinsdag 8 oktober 2019

Is Ondernemersfonds Lisse jou bekend? Ondernemersfonds Lisse is een fonds van, voor en door ondernemers in Lisse. En geeft ondernemers kans om samen initiatieven op te zetten.
Het geld uit het fonds kan namelijk gebruikt worden voor allerlei initiatieven die het ondernemersbelang ondersteunen. Op die manier geeft het fonds een flinke impuls aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, instellingen en de overheid, en aan de economische ontwikkeling van het bloemendorp Lisse. Ook voor jou als ondernemer en lid van de BCL kan dit heel interessant zijn!

BCL sluit aan bij informatiebijeenkomst Ondernemersfonds Op dinsdag 8 oktober wordt er door het Ondernemersfonds Lisse weer een informatiebijeenkomst georganiseerd.
Dit valt toevallig samen met de traditionele tweede dinsdag van de maand waarop altijd een BCL evenement gepland staat. Omdat de bijeenkomst alle ondernemers in Lisse aangaat, sluit de Business Club Lisse deze avond graag aan bij de informatiebijeenkomst. Ben jij benieuwd naar de projecten, samenwerkingen en de plannen van het Ondernemersfonds? Wil je nieuwe contacten leggen, vragen stellen of ideeën inbrengen? Kom dan ook naar de informatiebijeenkomst. Het belooft een interessante avond te worden voor alle ondernemers!

De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2019Locatie: De Proeverij | Bondstraat 1 | LisseTijdstip: Vanaf 18:00 uur is er ontvangst met lekkere soep en een broodje.
Vanaf 18.30 uur begint het programma, met:

  • Opening door de voorzitter
  • Introductie Ondernemersfonds Lisse
  • Projecten afgelopen half jaar
  • Financiële stand van zaken
  • Bestedingsdoelen
  • Sluiting

Meld je aan voor 1 oktober! Wil je deze informatiebijeenkomst niet missen? Meld je dan vóór 1 oktober aan! De organisatie verwacht een hoge opkomst en wil zich daarom goed kunnen voorbereiden.
Hier aanmelden via www.businessclublisse.nl Tot de 24ste!

Dorpshart centrum Lisse

Wijziging in de trekkingsgelden regeling

Geachte heer, mevrouw,

Ondernemersfonds Lisse is een fonds van, voor en door ondernemers in Lisse.
Het Ondernemersfonds Lisse is in 2008 opgericht met het doel collectieve financiering van
gezamenlijke activiteiten mogelijk te maken.

Zoals u weet, wordt ieder jaar de bijdrage van de ondernemers toegevoegd aan de
beschikbare trekkingsgelden per Cluster.

Sommige ondernemers en instellingen binnen een Cluster gebruiken jaarlijks het volledige
bedrag aan beschikbare trekkingsgelden. Anderen gebruiken die beschikbare
trekkingsgelden slechts gedeeltelijk, zodat er in de loop van de jaren bij sommige Clusters
flinke bedragen aan beschikbare trekkingsgelden zijn ontstaan.

Read More