Even voorstellen

Jettie van der Mey

Jettie van der Mey

@Jet Secretariaat / Secretariaats- en evenementenbureau

Na 14 jaar als directiesecretaresse werkzaam te zijn geweest bij de Kamer van Koophandel sinds 1 mei 2013 als zelfstandige gestart met een secretariaats- en evenementenbureau ‘@Jet Secretariaat’. Sinds april 2013 bied ik secretariële ondersteuning aan het Ondernemersfonds Lisse.

Michiel van der Borg

Michiel van der Borg

Vertegenwoordiger Clusters Lisse Zuid en Onderwijs

Door de politiek ben ik gevraagd om in het bestuur van het Ondernemersfonds zitting te nemen. Destijds als manager van één van de grootste bedrijven van Lisse vond ik het juist om ook een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Vanuit het Ondernemersfonds ben ik voorgedragen om in het bestuur van de Stichting Marketing Lisse zitting te nemen. Daar ben ik sinds begin 2014 voorzitter van. De kruisbestuiving van deze twee bestuursfuncties is groot. Alhoewel ze beide een ander doel hebben staan ze wel ten dienste van elkaar. In Lisse-Zuid is met het geld van het Ondernemersfonds zoutbakken aangeschaft ter bestrijding van de sneeuw op het bedrijventerrein, net als een bewegwijzering naar alle bedrijven.

Ad Baaij

Ad Baaij

Vertegenwoordiger Clusters Dorpshart, Poelpolder en Horeca / eigenaar van Baaij Fresh

Ik wil graag mijn steentje bij dragen aan dit initiatief. Op deze manier kunnen we het winkelcentrum gezellig en sfeervol houden. Vooral de Sintintocht en de sfeerverlichting zijn grote posten die we nu uit een gezamenlijke “pot” kunnen betalen en dat op deze manier iedere winkelier hier aan mee betaald!

Bas Winnubst

Bas Winnubst

Secretaris / Vertegenwoordiger Clusters Lisse-Zuid en Maatschappelijk / Partner van VDSD BV – Helderheid in verzekeren Daarnaast ben ik partner van PFP Consultants BV en Holland Rijnland Assuradeuren BV.

Sinds eind 2012 zijn wij gevestigd in een nieuw pand aan de 2e Poellaan 10A te Lisse. Deze locatie valt onder het bedrijventerrein Dever behorend bij het cluster Lisse Zuid. Via het Ondernemersfonds zijn er een aantal zaken geregeld op bedrijventerrein Dever. Denk o.a. aan de plaatsing van bakken met zout i.v.m. gladheidbestrijding, sneeuwruimen van de wegen op het bedrijventerrein en de plaatsing en het onderhoud van een uniforme bewegwijzering. Een aantal clusters (w.o. Lisse Zuid) heeft nog een behoorlijk bedrag beschikbaar waarvoor trekkingsrechtverzoeken kunnen worden gedaan. Ik roep de betrokken cluster besturen dan ook op om in overleg met de bedrijven op zoek te gaan naar een zinvolle besteding van deze gelden.

Andre van Rooyen

Andre van Rooyen

Penningmeester / Vertegenwoordiger Clusters Meer en Duin en Sport / Sercom

Sercom Regeltechniek heeft de behoefte aan een snelle en betrouwbare internet verbinding. Glasvezel is hiervoor het geschikte medium. Het is zeer snel, betrouwbaar. Ook zie ik dat de behoefte aan sneller internet de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Nieuwe diensten of bestaande diensten worden extra interessant met een snel internet. Denk aan een backup op een andere locatie, dit is veel data en is eigenlijk alleen goed te doen over een snelle verbinding. Maar ook telefonie en camera bewaking zijn gebaat bij een betrouwbare verbinding. Dit zijn diensten die voor vele bedrijven interessant zijn. Het is in mijn optiek een goede zaak dat Stichting Meer en Duin met de financiele middelen van het Ondernemersfonds er voor gezorgd heeft dat er op Meer en Duin dit jaar glasvezel aangeboden is. Glasvezel is goede voorziening voor het bedrijven terrein, en zal ook kansen bieden voor (nieuwe) internet ondernemingen. Ook heeft Meer en Duin gezorgt voor parkmanagement, hierdoor blijft het terrein in goede condititie en worden problemen kordaat opgelost. (Zoals sneeuw bestrijding) En door het ondernemersfonds betalen daar ALLE ondernemers van Meer en Duin aan mee.

Jaap Boon

Jaap Boon

Voorzitter / Vertegenwoordiger Cluster Overige bedrijven / Notaris Boon

Sinds 2008 werk ik als notaris in Lisse, de eerste drie jaar als onderdeel van een groter onderneming en sinds 2011 met mijn eigen notariskantoor. Deze locatie valt onder de overige ondernemers. In hetzelfde jaar 2008 is het Ondernemersfonds Lisse opgericht. Sinds de oprichting zijn er met steun van het Ondernemersfonds Lisse veel zaken bereikt, die zonder deze gezamenlijke financiële bijdragen niet (of zeer moeizaam) zouden zijn gerealiseerd. Hierbij kan je onder andere denken aan: De aanleg van het glasvezelnetwerk op Meer- en Duin, de feestverlichting in centrum van Lisse aan het einde van ieder jaar, maar ook het project Erfgoedspoor van de Basisscholen en de jaarlijkse Sportverkiezingen. (Zie voor meer projecten mede-gefinancierd door Ondernemersfonds Lisse, het onderdeel Activiteiten). Met het Ondernemersfonds kunnen we gewoon met bedrijven en organisaties gezamenlijk meer zaken voor elkaar krijgen.

Jettie van der Mey

Jettie van der Mey

@Jet Secretariaat / Secretariaats- en evenementenbureau

Na 14 jaar als directiesecretaresse werkzaam te zijn geweest bij de Kamer van Koophandel sinds 1 mei 2013 als zelfstandige gestart met een secretariaats- en evenementenbureau ‘@Jet Secretariaat’. Sinds april 2013 bied ik secretariële ondersteuning aan het Ondernemersfonds Lisse.

Michiel van der Borg

Michiel van der Borg

Vertegenwoordiger Clusters Lisse Zuid en Onderwijs

Door de politiek ben ik gevraagd om in het bestuur van het Ondernemersfonds zitting te nemen. Destijds als manager van één van de grootste bedrijven van Lisse vond ik het juist om ook een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Vanuit het Ondernemersfonds ben ik voorgedragen om in het bestuur van de Stichting Marketing Lisse zitting te nemen. Daar ben ik sinds begin 2014 voorzitter van. De kruisbestuiving van deze twee bestuursfuncties is groot. Alhoewel ze beide een ander doel hebben staan ze wel ten dienste van elkaar. In Lisse-Zuid is met het geld van het Ondernemersfonds zoutbakken aangeschaft ter bestrijding van de sneeuw op het bedrijventerrein, net als een bewegwijzering naar alle bedrijven.

Ad Baaij

Ad Baaij

Vertegenwoordiger Clusters Dorpshart, Poelpolder en Horeca / eigenaar van Baaij Fresh

Ik wil graag mijn steentje bij dragen aan dit initiatief. Op deze manier kunnen we het winkelcentrum gezellig en sfeervol houden. Vooral de Sintintocht en de sfeerverlichting zijn grote posten die we nu uit een gezamenlijke “pot” kunnen betalen en dat op deze manier iedere winkelier hier aan mee betaald!

Bas Winnubst

Bas Winnubst

Secretaris / Vertegenwoordiger Clusters Lisse-Zuid en Maatschappelijk / Partner van VDSD BV – Helderheid in verzekeren Daarnaast ben ik partner van PFP Consultants BV en Holland Rijnland Assuradeuren BV.

Sinds eind 2012 zijn wij gevestigd in een nieuw pand aan de 2e Poellaan 10A te Lisse. Deze locatie valt onder het bedrijventerrein Dever behorend bij het cluster Lisse Zuid. Via het Ondernemersfonds zijn er een aantal zaken geregeld op bedrijventerrein Dever. Denk o.a. aan de plaatsing van bakken met zout i.v.m. gladheidbestrijding, sneeuwruimen van de wegen op het bedrijventerrein en de plaatsing en het onderhoud van een uniforme bewegwijzering. Een aantal clusters (w.o. Lisse Zuid) heeft nog een behoorlijk bedrag beschikbaar waarvoor trekkingsrechtverzoeken kunnen worden gedaan. Ik roep de betrokken cluster besturen dan ook op om in overleg met de bedrijven op zoek te gaan naar een zinvolle besteding van deze gelden.

Andre van Rooyen

Andre van Rooyen

Penningmeester / Vertegenwoordiger Clusters Meer en Duin en Sport / Sercom

Sercom Regeltechniek heeft de behoefte aan een snelle en betrouwbare internet verbinding. Glasvezel is hiervoor het geschikte medium. Het is zeer snel, betrouwbaar. Ook zie ik dat de behoefte aan sneller internet de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Nieuwe diensten of bestaande diensten worden extra interessant met een snel internet. Denk aan een backup op een andere locatie, dit is veel data en is eigenlijk alleen goed te doen over een snelle verbinding. Maar ook telefonie en camera bewaking zijn gebaat bij een betrouwbare verbinding. Dit zijn diensten die voor vele bedrijven interessant zijn. Het is in mijn optiek een goede zaak dat Stichting Meer en Duin met de financiele middelen van het Ondernemersfonds er voor gezorgd heeft dat er op Meer en Duin dit jaar glasvezel aangeboden is. Glasvezel is goede voorziening voor het bedrijven terrein, en zal ook kansen bieden voor (nieuwe) internet ondernemingen. Ook heeft Meer en Duin gezorgt voor parkmanagement, hierdoor blijft het terrein in goede condititie en worden problemen kordaat opgelost. (Zoals sneeuw bestrijding) En door het ondernemersfonds betalen daar ALLE ondernemers van Meer en Duin aan mee.

Jaap Boon

Jaap Boon

Voorzitter / Vertegenwoordiger Cluster Overige bedrijven / Notaris Boon

Sinds 2008 werk ik als notaris in Lisse, de eerste drie jaar als onderdeel van een groter onderneming en sinds 2011 met mijn eigen notariskantoor. Deze locatie valt onder de overige ondernemers. In hetzelfde jaar 2008 is het Ondernemersfonds Lisse opgericht. Sinds de oprichting zijn er met steun van het Ondernemersfonds Lisse veel zaken bereikt, die zonder deze gezamenlijke financiële bijdragen niet (of zeer moeizaam) zouden zijn gerealiseerd. Hierbij kan je onder andere denken aan: De aanleg van het glasvezelnetwerk op Meer- en Duin, de feestverlichting in centrum van Lisse aan het einde van ieder jaar, maar ook het project Erfgoedspoor van de Basisscholen en de jaarlijkse Sportverkiezingen. (Zie voor meer projecten mede-gefinancierd door Ondernemersfonds Lisse, het onderdeel Activiteiten). Met het Ondernemersfonds kunnen we gewoon met bedrijven en organisaties gezamenlijk meer zaken voor elkaar krijgen.